Żywicielu Syna Bożego

Dzień 7.

Słowo życia:
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 44–45)

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Żywiciel Syna Bożego.
Jezus, który stał się dla nas chlebem życia w Eucharystii, był żywiony od najmłodszych lat przez św. Józefa.
„Odwieczne Słowo stało się małe – tak małe, że zmieściło się w żłobie. Stało się dzieckiem, aby Słowo było dla nas uchwytne. Słowo jest teraz nie tylko słyszalne, nie tylko posiada głos, ale obecnie Słowo ma widzialne oblicze Jezusa z Nazaretu”[1].
„Słowem, które stało się małe” w początkowych latach wcielonego życia zaopiekował się Józef. To on ojcowskim sercem dbał o utrzymanie Świętej Rodziny, wychowywał Jezusa, uczył Go życia i pracy, a także wprowadzał w świat religijny – prowadził do synagogi i świątyni.
Ten, który żywił Jezusa, może nas nauczyć, jak owocnie karmić się Eucharystią. Uczmy się od czułego serca Józefa godnego przyjmowania Komunii Świętej.

Marek:
Współcześni ojcowie są często tak bardzo skoncentrowani na swojej pracy, pochłonięci wirtualnym światem czy samorealizacją, że zapominają o własnej rodzinie. Ojciec obecny to jednak nie to samo co ojciec wyłącznie kontrolujący. Serce ojca musi być czułe i troskliwe. Najpierw ojciec musi skontrolować siebie i swoje własne serce, aby zbadać, co nim kieruje – miłość czy egoizm.
Serce Józefa uczy nas, że Bóg stawia ojca w każdej rodzinie, aby zawsze był blisko. Aby dzielił z rodziną radość i ból. Był wsparciem, kiedy dzieci są beztroskie i śmiałe, ale też kiedy się boją lub popełniają błędy. Nie jest dobrze, aby dziecko było pozbawione ojca.

Św. Jan Paweł II: „Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa – więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia (por. Rz 8, 28–29) – dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy przez rodzinę” (Redemptoris Custos, nr 7).

Papież Franciszek: „Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i On «uczył go chodzić, biorąc go za rękę: był dla niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić» (por. Oz 11, 3–4)” (Patris corde, nr 2).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomyśl, jak możesz owocniej przyjmować Komunię Świętą przez wstawiennictwo Przeczystego Serca św. Józefa.

[1] Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 12.