Uroczystość św. Józefa

Dzień 27.

Słowo Życia:
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”(Mt 1, 21-22)

Akt poświęcenia się św. Józefowi:

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.
Przez Twe Przeczyste Serce zawierzam Bogu
całe moje życie i chcę stawiać wciąż na nowo
Jezusa – jedynego Pana i Zbawiciela –
na pierwszym miejscu w moim życiu. [1]

Amen

[1] Na podstawie „Patris corde” papieża Franciszka.

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zaplanuj udział w Eucharystii i oddaj całe życie Bogu za wstawiennictwem św. Józefa!