Oblubieńcze Bogarodzicy

Dzień 5.

Słowo życia:
„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 11)

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Oblubieniec Bogarodzicy.
Jeśli największym wyrazem miłości ojca wobec dzieci jest szacunek wobec ich matki, to Przeczyste Serce św. Józefa jest tego najlepszym wzorem.
Józef pokochał Maryję miłością oblubieńczą, chciał założyć z Nią rodzinę. Kiedy okazało się, że Maryja jest brzemienna, postanowił ocalić Jej życie i oddalić Ją potajemnie, biorąc na siebie winę i narażając się na zniewagi otoczenia.
Prawdziwą miłość oblubieńca do oblubienicy mierzy się nie emocjonalną czułością, ale zdolnością do poświęcenia.
Módlmy się za wstawiennictwem Przeczystego Serca Józefa o umiejętność stawania się darem z siebie dla tych, których kochamy, i tych, których kochamy wciąż za mało.

Marek:
Jezus narodził się bez ojca na ziemi. To wielka tajemnica naszej wiary! Jednak Ojciec Niebieski zechciał, aby Jego Syn wychował się nie tylko z Maryją, lecz również w cieniu św. Józefa. Józef wiedział, że wybrał kobietę wyjątkową, ale uwierzył Bogu, że Ona sama rownież ma wyjątkową misję – „podzielił się” Maryją z Bogiem.
Serce Józefa uczy nas, że prawdziwie wielki człowiek, nie umniejszając samego siebie, sprawia, że ktoś inny czuje się ważny. Taka pokora wymaga jednak pewności siebie, ponieważ wola służenia innym nie jest usuwaniem się w cień z powodu braku bezpieczeństwa, lecz podejmowaniem decyzji z czystej miłości.

Św. Jan Paweł II: „«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 20–21). W tych słowach zawiera się moment centralny biblijnej prawdy o św. Józefie […]. Maryja, chociaż była już «zaślubiona» Józefowi, pozostanie dziewicą, ponieważ Dziecię, które poczęło się w Niej od chwili zwiastowania, zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego” (Redemptoris custos, nr 2).

Papież Franciszek: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii» mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności” (Patris corde, wstęp).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomyśl, jak możesz być darem dla tych, których kochasz.