Przesławny Potomku Dawida

Dzień 3.

Słowo życia:
„Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” (Mk 6, 7)

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Przesławny potomek Dawida.
Święty Józef pochodził z królewskiego domu i rodu Dawida (por. Łk 2, 4). To z tego korzenia miał się wywodzić obiecany przez proroków Mesjasz – Król i Zbawiciel.
Ewangelista Mateusz podkreśla, że dzięki Józefowi „Dzieciątko mogło być prawnie włączone w pokolenie Dawidowe i wypełnić w ten sposób Pismo, w którym Mesjasz zapowiadany był jako «syn Dawida»”[1].
Dzięki całkowitemu zaufaniu Józefa do Bożych planów proroctwa wypełniły się w narodzonym z Maryi Dziecku.
Naśladujmy św. Józefa – przesławnego potomka Dawida – i ufajmy bezgranicznie Bożym planom, mimo iż często niewiele rozumiemy.

Marek:
Tylko życie świadków Chrystusa przekonuje do Niego tych, którzy jeszcze nimi nie są.
Nie słowa bowiem, lecz czyny i życiowe postawy są najlepszym sposobem głoszenia Ewangelii. Życie bez wysiłku i bez konieczności dokonania wielu zmian to pułapka. W naszej drodze – podobnie jak Józef – nie możemy polegać wyłącznie na własnych zdolnościach.
Serce Józefa uczy nas, że owocne apostolstwo wyraża się wyłącznie we współpracy z Bogiem, który przychodzi pierwszy. To droga do zaufania Jego woli, ponieważ tylko Bóg może zaskoczyć człowieka wielkością i dobrocią, miłością̨ i przebaczeniem. Dlatego nasza wiara nie może być uśpiona, lecz zawsze czuwająca.

Św. Jan Paweł II: „[…] św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. […] Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia” (Redemptoris Custos, nr 1).

Papież Franciszek: „Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16–20), z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 Sm 7), oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, św. Józef jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem” (Patris corde, nr 1).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Podziękuj Bogu za swoich rodziców i dziadków. Pomódl się za nich i ofiaruj im uczynek miłosierny co do duszy lub ciała.

[1] Benedykt XVI, Anioł Pański, 18 grudnia 2005.