Opiekunie Kościoła świętego

Dzień 26.

Słowo życia:
„Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał” (J 5, 36)

Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Opiekun Kościoła Świętego.
W uroczystość św. Józefa modlimy się słowami kolekty: „Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży św. Józefa, spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata”[1].
Tak jak św. Józef odważnie zatroszczył się o Świętą Rodzinę – Jezusa i Maryję – tak dzisiaj troszczy się o Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa – aby ten niósł zbawienie wszystkim ludziom.
Uczmy się od serca Józefa odważnej troski o zbawienie wszystkich ludzi oraz umiejętności walki z pokusami współczesnego świata. Niech Przeczyste Serce Józefa pomaga nam w walce ze złym duchem.

Marek:
„Przed ostatecznym przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy nam w pielgrzymce przez ziemię, odsłoni «tajemnicę bezbożności» pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu: człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Mesjasza, który przyszedł w ciele.” (KKK 675, 677)

Do walki o Kościół potrzebujemy odwagi. Musimy uświadomić sobie bolesny chłód grzechu, który wyjałowił i oziębił świat; tylko wtedy będziemy mogli otworzyć się na gorejący płomień Ducha Bożego, który rozleje wszędzie ogień swojej miłości, aby wszystko zostało odnowione i aby wszystko mogło na nowo zakwitnąć!

Św. Jan Paweł II: „Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo się modlić: «Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia… przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności… a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności». Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka” (Redemptoris Custos, nr 31).

Papież Franciszek: „Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem św. Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę” (Patris corde, nr 5).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Ofiaruj dzisiejszą pracę, cierpienia, trudności Bogu za wstawiennictwem św. Józefa Robotnika w intencji Kościoła.

 

[1] Kolekta z uroczystości św. Józefa.