Święty Józefie, módl się za nami

Dzień 2.

Słowo życia:
„Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17)

Święty Józefie, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Święty Józef.
Oblubieniec Maryi. Opiekun Zbawiciela.
To przy jego ojcowskim sercu wzrastał Jezus – wcielony Syn Boży.
Hebrajskie imię Józef oznacza „niech Bóg doda/pomnoży/przyda”. To imię teoforyczne zawierające element Jeho – Jahwe, Bóg. W życiu św. Józefa nabrało także znaczenia dosłownego. Jego ojcowskie ręce nosiły Jezusa – prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Nosiły, ochraniały Go, wskazywały Mu drogę rozwoju i „wzrostu w latach, mądrości i łasce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2, 52).
Ojcowskie serce św. Józefa chce i dziś nieść Chrystusa jako ratunek dla Kościoła i świata.
Uczmy się od św. Józefa przyjmowania Jezusa i niesienia Go światu.

Marek:
Święty Józef to ikona cichości, prostoty, łagodności i lojalności. To serce zawsze gotowe do służenia i okazywania szacunku. To doskonały przyjaciel i opiekun w drodze do królestwa Bożego. Błogosławiony człowiek, któremu serce podpowie, aby mieć takiego świętego przyjaciela!
Życie Józefa było drogą niegasnącej pokory. To dla nas lekcja prawdziwej miłości, przekraczającej dobra tego świata, ponieważ wyłącznie serce pokorne potrafi pokonać pokusę fałszywej doskonałości.
Serce Józefa uczy nas, że świętość to promienność naszego człowieczeństwa w codzienności. Nasze życie stanie się bowiem monotonne, kiedy zabraknie w nim odpowiedzialności, służby i miłości.

Św. Jan Paweł II:

„Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 5) (Redemptoris Custos 1).

Papież Franciszek:

„Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki «stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego», jak mówi św. Jan Chryzostom” (Patris corde 1).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Ofiaruj całą dzisiejszą pracę Bogu za wstawiennictwem św. Józefa Robotnika.