Józefie najsprawiedliwszy

Dzień 10.

Słowo życia:
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9)

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Józef najsprawiedliwszy.
Sprawiedliwość „jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy” (KKK 1807).
Zawierzenie Bogu nie oznacza jedynie wykonania tego, co jest dla nas jasne i zgodne z naszymi kryteriami oraz planami. „Zawierzyć się Bogu oznacza ogołocenie siebie, zaparcie się samego siebie, ponieważ tylko ten, kto gotów jest zatracić się w Bogu może być «sprawiedliwym» jak św. Józef, może podporządkować swoją wolę Bożej woli i w ten sposób realizować siebie”[1].
Uczmy się od św. Józefa sprawiedliwości – oddawajmy wciąż na nowo Bogu to, co się Jemu należy, i powtarzajmy z ufną radością: „święć się imię Twoje”.

Marek:
Bycie chodzącym ideałem nie jest dowodem zdrowia psychicznego. Przeciwnie, człowiek mający odwagę być niedoskonałym ma zdrowszą samoocenę niż ten, który udaje, że nigdy nie popełnia błędów. Często mylimy perfekcjonizm moralny z duchową prawością, swoją wiarę określamy na podstawie rzeczy, których się dla niej wyrzekamy, lub spraw, które załatwiamy kosztem innych, aby przypodobać się Bogu.
Serce Józefa uczy nas, że bezinteresowną miłość Boga otrzymujemy, bo jesteśmy, nie zaś za to, co robimy. Będąc doskonałymi, nie czujemy się bardziej kochani. Pragniemy jednak być mniej „doskonali”, aby być bardziej dojrzali, ponieważ czujemy się wtedy naprawdę kochani.

Św. Jan Paweł II: „Józef […] w momencie swego «zwiastowania» nie wypowiedział żadnego słowa, a jedynie «uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1, 24). A to pierwsze «uczynił» stało się początkiem «drogi Józefa». W ciągu całej tej drogi Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaka zawiera ewangeliczne stwierdzenie: «mąż sprawiedliwy»” (por. Mt 1, 19) (Redemptoris Custos, nr 17).

Papież Franciszek: „Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny Ojciec z przypowieści (Łk 15, 11–32): wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem: «ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się» (w. 24)” (Patris corde, nr 2).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Pomódl się świadomie słowami „Święć się imię Twoje” i zaplanuj, jak uświęcisz imię Boże dzisiaj.

[1] Benedykt XVI, Przemówienie z 5 lipca 2010.