Wzorze pracujących

Dzień 18.

Słowo życia:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17)

Wzorze pracujących, módl się za nami.

Ks. Mateusz:
Wzór pracujących.
W św. Józefie mamy przykład człowieka pracowitego, prawdziwego fachowca, profesjonalnie i z pasją wykonującego swoją pracę.
1 maja 1955 roku papież Pius XII wprowadził święto Józefa Robotnika, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa oparte na równym podziale praw i obowiązków[1].
Zawierzajmy codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz módlmy się do Boga za wstawiennictwem Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł godne zajęcie.
Słowami „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” obejmujmy także tych, którzy cierpią głód i niedostatek.

Marek:
Są choroby, które rozwijają się bezobjawowo, a kiedy się ujawnią, często jest za późno, aby je wyleczyć. Lenistwo jest dolegliwością ukrytą i paraliżującą duszę.
Najpierw atakuje nasz rozum, a następnie dotyka naszą wolę. Człowiek leniwy duchowo „ukrywa” się w fantazjach z zamiarem odnalezienia w nich pozornych sukcesów lub fikcyjnego szczęścia, którego nie potrafi nawet zdefiniować.
Serce Józefa uczy nas, że praca wyłącznie dla chleba nie jest pełnym wypełnieniem Bożych przykazań.
Dlatego do tych, którzy pragnęli więcej chleba, nasz Pan powiedział: „Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy” (J 6, 27).

Św. Jan Paweł II: „Praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia. […] Ze względu na wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, aby «przez nią przybliżać się do Boga – Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata, i pogłębiać w swym życiu przyjaźń z Chrystusem»” (Redemptoris Custos, nr 22–23).

Papież Franciszek: „Józef przyjął Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom anioła. «Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd»” (Patris corde, nr 4).

Zadanie rekolekcyjne:
Odmów Litanię do św. Józefa.

Ćwiczenie dodatkowe:
Zyskaj opust zupełny poprzez spełnienie zwykłych warunków oraz zawierzenie codziennej pracy św. Józefowi lub przez modlitwę za poszukujących pracy i o to, by praca wszystkich stawała się godniejsza.

[1] Por. www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html.